top of page
JIS logo white.png
55.jpg

VÄLKOMMEN TILL
JIS

JÄGARINNOR I SVERIGE

VAD ÄR JIS?

Innan 2021 har inte Jägarnas Riksförbund haft något nationellt nätverk för kvinnor. På lokal nivå har olika avdelningar och distrikt jobbat med event, grupper och jakter som riktats mot kvinnor men genom ett nationellt nätverk skapas en större styrka och enhetlighet. Syftet med JIS – Jägarinnor i Sverige – är att vara en samlingsplats där jaktintresserade kvinnor samlas för en positiv och fördomsfri miljö.

555555.jpg

KVINNOR & JAKTEN

Att kvinnor är en del av jakten ska vara naturligt och friktionsfritt men många kvinnor upplever i dag att jakten är mansdominerad och ibland även besvärlig baserat på könsroller.

 

Även om andelen kvinnor inom jakten i Sverige fortfarande är förhållandevis låg är kvinnorna en växande grupp. I dagsläget är det ungefär 23 000 av närmare 300 000 jaktkortslösare som är kvinnor, det vill säga ungefär 8 procent av hela den svenska jaktkåren. Initiativ för kvinnor har funnits i flera år, trots det upplever många av dessa kvinnor att det är svårt att komma in i den jaktliga kulturen. Med det i åtanke har JIS startats. För att göra det enkelt, transparent och fördomsfritt att få jaga, och att man som kvinna ska kunna känna sig trygg.

Kontakt

GEOGRAFISK SPRIDNING

För att nå nationell spridning krävs det en gemensam ansträngning där alla hjälps åt för att skapa en givande miljö som präglas av öppenhet och tillgång till stöd, hjälp och olika erfarenheter.

1.jpg

JAKTLIGA MÖJLIGHETER

Målet med JIS är att skapa ett nätverk med kontakter som kan erbjuda möjligheter till jakt, jaktliga erfarenheter, utbildningar och förhoppningsvis vänner för livet.

SÅ KAN VI
HJÄLPAS ÅT

JRF har 21 distrikt i Sverige och målet är att det i varje distrikt ska finnas en kontaktperson som kan hjälpa nya kvinnor in i nätverket och jägarlivet. Utöver kontaktpersonen behövs folk på lokal nivå som har kontakter och möjligheter att bistå nätverket. För det kan det räcka med att vara några personer som tillsammans är intresserade av att skapa aktiviteter för kvinnor som jagar. Till exempel kan ni anordna kurser, arrendera jaktmarker, köpa jakttillfällen eller helt enkelt umgås och ha trevligt. Råd, hjälp och stöd finns hela tiden genom Jägarnas Riksförbunds kansli.

Anmäl ditt intresse för att delta i nätverket genom att fylla i formuläret i botten på den här sidan.

GillaJaktNissan_0767.jpg

JIS/JRF-MEDLEM

Ett fullvärdigt JRF-medlemskap med tillgång till JIS-event och rabatter. 

Som fullvärdig medlem ingår du i en avdelning och distrikt, och har samma rättigheter som ett ordinarie medlemskap. Har du i dagsläget ett JRF-medlemskap som du vill omvandla till ett JIS/JRF-medlemskap så maila till jis@jagarnasriksforbund.se

GillaJakt_1589.jpg

JIS-MEDLEM

Ett rent JIS-medlemskap innebär att man inte knyts till något distrikt eller avdelning, man har då heller inte några medlemsrättigheter i JRF. Man får däremot ta del av JIS-evenemang rabatter och förmåner. 

JIS-AKTIVITETER

För JIS medlemmar har det hittills anordnats både älg- och dovviltjakt och digitala föreläsningar. Det finns även en del skyttegrupper som inriktar sig specifikt mot kvinnor på våra anslutna skjutbanor. En del aktiviteter är utan kostnad, andra har ofta ett rabatterat pris. Antalet aktiviteter, den geografiska spridningen och tillgängligheten är en viktig del i JIS arbete. Jägarinnorna finns i hela landet och alla ska få ta del av jämlika jaktförhållanden. Arbetet sker löpande och fler möjligheter till utbildning och jaktliga aktiviteter står i fokus.

bottom of page